Yazılar

Kimya Sektörü İle İlgili Sindirim Sistemine Ait Meslek Hastalıkları

Günümüzde teknoloji ve sanayileşmenin giderek artması ile beraber çalışanların güvenliğini ve sağlını tehdit eden birçok faktör ortaya çıkmaktadır. İş yerinde en çok karşılaşılan etkenlerin başında kimyasal maddeler gelmektedir ve dolayısıyla en sık görülen meslek hastalıkları gruplarından biri de kimya sektörü ile ilgili grubu oluşturmaktadır. Temas edilen kimyasal maddeler gerek yanlışlıkla ağız yoluyla alınarak gerekse solunum ve cilt yolu ile emilip kana karışarak sindirim sisteminde akut ve kronik hastalıklara yol açabilir.

Çok çeşitli kimyasal maddeler ve bunların yol açtığı birçok mesleki sindirim sistemi hastalığı mevcuttur.

Karaciğer Hastalıklarının Tanısında Yeni Dönem : Fibroscan

Günümüzde başta yağlı karaciğer olmak üzere alkole bağlı karaciğer hastalığı, hepatit B ve C virüslerine bağlı karaciğer hastalıkları ve bunlara bağlı siroz, karaciğer kanseri gibi hastalıklarının görülme oranı giderek artmaktadır. Karaciğerin durumunu en doğru biçimde değerlendiren yöntem karaciğer biyopsisidir. Ancak ağrılı olması ve zaman zaman kanama gibi ciddi yan etkilere sebep olması nedeniyle hastalarda çekince yaratabilmektedir. Birçok karaciğer hastasının korkulu rüyası karaciğer biyopsisine alternatif bir yöntem olan Fibroscan (transient elastografi) cihazı ile karaciğer sertliğinin (esnekliğinin) ağrısız,

Yağlı Karaciğer

  • Yağlı Karaciğer Hastalığı Nedir ve Neden Önemlidir ?

Karaciğerde normale göre daha fazla yağ birikmesi olarak basitçe tanımlanabilir.  Aslında alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı kastedilmektedir.  Alkol kullanmayan veya nadiren-çok az alkol kullanan kişilerin karaciğerinde normale göre fazla yağ birikmesi basit yağlı karaciğer hastalığına ve yağlanmaya bağlı karaciğer iltihabına yol açabilir. Yağlı karaciğer hastalığına alkol, bazı ilaçlar, hepatit C virüsü, bazı metabolik hastalıklar da yol açabilir. Ancak alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığıteşhisi koyabilmek için karaciğerde yağlanmaya sebep olabilecek başka bir hastalık olmaması gerekir.

Ramazan’da Reflü Ve Mide Problemlerinden Korunmanın 10 Etkili Yolu

Tüm müslümanlar için kutsal bir ay olan Ramazan Ayı’nda oruç tutmak vücudun tüm sistemleri gibi sindirim sistemini de etkileyebilir. Uzun süren açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemekler midede ağrı, yanma, gaz, şişlik, hazımsızlık, kramplar ve reflüyü tetikleyebilir. Bu nedenle sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı bu ayda bilhassa önemlidir. Mide rahatsızlıkları ve reflüsü olan kişilerin bu ayda en çok sordukları soru : ‘Oruç tutabilir miyim ?’ dir. Oruç tutarken mide rahatsızlığı geçirme riski en yüksek olan kişiler; gastrit, ülser ve reflü hastalığı olanlardır. 

Karaciğer Sirozu ve Organ Nakli

  • Karaciğer Sirozu Nedir –Nasıl Bir Hastalıktır ?

Öncelikle siroz kelimesi ne demek, ona değinirsek daha anlaşılır olabilir. Siroz eski Yunanca’ da scirrhus kelimesinden gelmektedir.  Yani karaciğer otopsilerinde görülen portakal kabuğu görünümünü tanımlamak için kullanılmıştır. Karaciğer hücrelerinin hasarına bağlı ortaya çıkan karmaşık bir sürecin son evresidir. Normal karaciğer dokusunun kaybı, bunun yerine karaciğerin büzüşmesine ve sertleşmesine yol açan bağ dokusunun artması, yenilenme nodülleri denilen bir çeşit yuvarlak topakların oluşması ve karaciğerin damarsal yapısının bozulması ile karakterize,

Stresli Beyinden Bağırsağa Olumsuz Sinyaller – İrritabl (Huzursuz) Barsak Sendromu

En sık rastlanan sindirim sistemi hastalıklarından biri olan huzursuz (irritabl) barsak sendromu dünya çapında ciddi sosyal ve ekonomik yüke neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünya üzerinde yaklaşık beş kişiden birini etkileyen irritabl barsak sendromu(İBS), altta yatan bir hastalık olmaksızın karın ağrısı veya karında rahatsızlık hissi ile birlikte dışkılama alışkanlığında değişikliklerin ön planda olduğu fonksiyonel bir barsak hastalığıdır. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Hastalık uzun süredir bilinmesine rağmen kesin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak günümüzde en çok kabul edilen görüş psikolojik,

Gizli Düşman Tahıllar – Zor Hastalık Çölyak Hastalığı

Türkiye’ de yaklaşık  200 kişiden birini etkileyen Çölyak Hastalığı, genetik olarak yatkın kişilerde buğday, arpa, çavdar ve yulafın içindeki gluten denilen proteine karşı gelişen, ömür boyu süren bir hastalıktır.  Hastalık otoimmundür yani vücudun kendi doku ve organlarını bir çeşit yabancı tanıması ve hasar oluşturması ile gider. Oluşan hasar sonucunda ince bağırsaklarımızdaki gıdaların emilimini sağlayan fırçamsı yapılar bozulur. Her yaşta görülebilmesine rağmen en sık çocukluk çağı ile 30-40 yaş arasında tanı konulmaktadır. Tüm dünyada yaklaşık % 0.6- 1 civarında görülmekle beraber Türkiye’ de son zamanlarda yapılan bir tarama çalışmasında sağlıklı görülen okul çağı çocuklarında sıklığı 1/212 olarak saptanmıştır.

Erken Tanı Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserinde Hayat Kurtarır

Tüm dünyada kadınlarda meme ve akciğer, erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra en sık rastlanan üçüncü kanser türü kalın bağırsak (kolon) kanserleridir. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan kolon kanseri tanısı almaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülen kolon kanserinde erken evrede tanı konulduğunda 5 yıllık yaşama süresi % 90 oranındadır. Ancak hastaların sadece %37’ sinde erken evre kanser tanısı konulmaktadır. Bu nedenle hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve kolon kanseri taraması yaptırmak oldukça önemlidir. Hastalığın gelişimi için bazı risk faktörleri vardır.

ERCP

ERCP Nedir ?
ERCP, endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi kelimelerinin baş harflerini kullanarak kısaltılan, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemidir.

ERCP Nasıl Yapılır ?
Bu yöntemde duodenoskop denilen ucunda ışıklı kamera sistemi bulunan özel bir endoskopi cihazı ile ağız yolundan girilerek yemek borusu, mide geçilir. Oniki parmak barsağında safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı papilla denilen yapı bulunur. Bu milimetrik delikten ince uçlu kateter denilen cihazlarla girilerek safra kanalına ve gerekirse pankreas kanalına kontrast madde (renkli madde) verilir.

Bağırsak Neden Önemlidir?

Bağırsaklar, sindirim sisteminde karın boşluğu içinde tüp şeklinde, mide ile anüs arasında kalan, görevi sadece gıdaların sindirimi ve emilimi değil, çoğunlukla bilinmeyen birçok fonksiyonu ve görevi olan vücudumuzun en aktif organlarındandır. Bağırsakların, ince ve kalın bağırsak olarak iki kısmı vardır. Kişiden kişiye değişmekle beraber erişkinlerde ince bağırsaklar 5-7 metre, kalın bağırsak ortalama 1,5 metre uzunluğundadır.

İnce bağırsaklar sahip olduğu çeşitli hücreler ve milimetrekarede yaklaşık iki milyona ulaşabilen ‘villus’ denilen mikroskobik parmaksı yapılar sayesinde su ve sodyum, potasyum, klor,