Kimya Sektörü İle İlgili Sindirim Sistemine Ait Meslek Hastalıkları

Günümüzde teknoloji ve sanayileşmenin giderek artması ile beraber çalışanların güvenliğini ve sağlını tehdit eden birçok faktör ortaya çıkmaktadır. İş yerinde en çok karşılaşılan etkenlerin başında kimyasal maddeler gelmektedir ve dolayısıyla en sık görülen meslek hastalıkları gruplarından biri de kimya sektörü ile ilgili grubu oluşturmaktadır. Temas edilen kimyasal maddeler gerek yanlışlıkla ağız yoluyla alınarak gerekse solunum ve cilt yolu ile emilip kana karışarak sindirim sisteminde akut ve kronik hastalıklara yol açabilir.

Çok çeşitli kimyasal maddeler ve bunların yol açtığı birçok mesleki sindirim sistemi hastalığı mevcuttur. Kurşun başlıca akü, matbaacılık, otomotiv ve silah sanayi, boya sanayi ve kaynak işlerinde kullanılmaktadır. Kurşunun kandaki düzeyinin artması ile beraber kurşun zehirlenmesi gelişebilir. Hastalarda şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, kabızlık görülebilir. İşyeri ve çalışanın alacağı basit önlemlerle kurşun zehirlenmesi engellenebilir.  Kimyasal maddenin solunum ve ağız yoluyla sindirim sitemine teması sonucunda yemek borusu ve midede şiddetli erozyonlar (yaralar) ve ülserler, yapışıklıklar, mide ve yemek borusunda delinmeler, hatta kişinin ölümüne sebep olabilecek komplikasyonlar görülebilir. Uzun vadede kronik temas sonucunda sindirim sisteminin pek çok organında kanser gelişebilir. Hangi kimyasal maddenin kimde kanser yapacağını gösteren direkt bir çalışma yoktur. Çünkü kişinin genetik alt yapısı ile beraber sigara kullanılıp kullanılmaması, kimyasal maddeyle ne kadar temas edildiği ve maddenin dozu tam bilinmediği için doğrudan kimyasal madde-kanser ilişkisini gösterecek bir çalışma yoktur. Ancak çalışanın ve işverenin yeterli tedbir almadığı durumlarda aynı kimyasal maddeye uzun süreli maruz kalmanın yol açacağı problemleri tahmin etmek zor değildir. Kimyasal çözücüler ve kuru temizleme sanayinde çalışanlarda, içeriğindeki kloroforma bağlı yemek borusu kanseri, plastik sanayide çalışanlarda vinil kloride bağlı karaciğer kanseri görülebilir. Ayrıca değişik türdeki birçok kimyasal maddeye bağlı pankreas kanseri,  ağız içi kanserleri, mide ve bağırsak kanserleri de gelişebilir.