Hakkımda

Ad Soyad: Murat Keskin

Ünvan: İç Hastalıkları Ve Gastroenteroloji Uzmanı

Şube: Medicana Bursa

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi Ve Yılı: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1996

Uzmanlık Aldığı Yer Ve Yılı:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı-2000-2004

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı-2004-2009

Mesleki Deneyim:

Şanlıurfa Eğitim Ve Raştırma Hastanesi Gastroenteroloji Zorunlu Hizmet Görevi-2009-2011

Bursa Vm Medicalpark Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı:2011-2017

Tıbbi İlgi Alanları:

  • Kronik Karaciğer Hastalıkları (Yağlı Karaciğer, Kronik Hepatit B-Kronik Hepatit C, Karaciğer Sirozu)
  • Peptik Ülser
  • Gastroözofageal Reflü Hastalığı
  • İnflamatuar Barsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit)
  • Ercp (Safra Yolu Taşları Ve Diğer Safra Yolu Hastalıklarının Endoskopik Tanı Ve Tedavisi)

Bilimsel Yayınlar:

1- The relationship of the degree of hepatic fibrosis with hyaluronic aci, type 4 collagen anda procollagen type 3 N-terminal peptide levels in patients with chronic viral hepatitis.
Irak K, Eminler AT, Ayyıldız T, Keskin M, Nak SG, Kıyıcı M, Gürel S, Gülten M, Dolar M
Viral Hepatitis Journal, 2015; 21 (1): 8-12

2- The relation between liver histopathology and GGT levels in viral hepatitis: more important in hepatitis B.
Eminler AT1, Irak K, Ayyildiz T, Keskin M, Kiyici M, Gurel S, Gulten M, Dolar E, Nak SG
Turk J Gastroenterol. 2014 Aug;25(4):411-5. doi: 10.5152/tjg.2014.3693.

3- A case of torsion of the wandering spleen presenting as hypersplenism and gastric fundal varices.Irak K, Esen I, Keskın M, Emınler AT, Ayyildiz T, Kaya E, Kiyici M, Gürel S, Nak SG, Gülten M, Dolar E.Turk J Gastroenterol. 2011 Feb;22(1):93-7.

4- Baseline and salt-stimulated paraoxonase and arylesterase activities in patients with chronic liver disease: relation to disease severity.
Keskin M, Dolar E, Dirican M, Kiyici M, Yilmaz Y, Gurel S, Nak SG, Erdinc S, Gulten M.
Intern Med J. 2009 Apr;39(4):243-8.

5- Elevated serum levels of caspase-cleaved cytokeratin 18 (CK18-Asp396) in patients with nonalcoholic steatohepatitis and chronic hepatitis C.
Yilmaz Y, Dolar E, Ulukaya E, Akgoz S, Keskin M, Kiyici M, Yerci O, Oral AY, Gul CB, Gurel S, Nak SG, Gulten M. Med Sci Monit. 2009 Apr;15(4):CR189-93

1- The Relationship of the Degree of Hepatic Fibrosis with Hyaluronic Acid, Type 4 Collagen and Procollagen Type 3 N-Terminal Peptide Levels in Patients with Chronic Viral Hepatitis.
Irak K, Eminler AT, Ayyıldız T, Keskin M, Nak SG, Kıyıcı M, Gürel S, Gülten M, Dolar M. Viral Hepatitis Journal, 2015; 21(1): 8-12.

1- Serum Paraoxonase and Arylesterase Activitiy in the Evalutaion of Chronic Liver Disease.
Enver Dolar, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Macit Gülten. 14th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists (and Oncologists), 2004

2- Noninvasive Serum Biomarkers May Help to Differentiate Steatohepatitis from Simple Steatosis.
EnginUlukaya, EnverDolar, Yusuf Yılmaz, SemraAkgöz, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Sibel Aker, ArzuYılmazer, SelimGürel, MacitGülten, SelimGirayNak.Hepatology, March 2007, Volume 1, Number 1.

1- Heliocobacter Pylori İzolatlarının Antibiyotik Direnç Oranları ve Klaritromisine Dirençli Suşların Saptanmasında E-test ve Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemlerinin Karşlaştırılması.
Saliha Bakır Özbey, Cüneyt Özakın, Murat Keskin. Mikrobiyoloji Bülteni, 2009; 43: 227-234

2- Beslenme Amaçlı Ostomi Deneyimimiz.
Türkay Kırdak, Halil Özgüç, Murat Keskin, Remzi İşçimen, Nermin Kelebek, Murat Kıyıcı, Nusret Korun, Sadık Kılıçturgay. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2008; 24: 200- 204.

3- Fistülizan Crohn Hastalığında İnfliksimab Kullanımı Sonrasında Yaygın Tüberküloz Enfeksiyonu Gelişen Bir Olgu- Reaktivasyon mu ? IRIS mı ?
Murat Kıyıcı, Güze Özal, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Hüseyin Uslusoy, Murat Keskin. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;32(2); 65-70.

4- Özofagus Darlıklarının Savary-Gilliard Tipi Polivinil Bujilerle Endoskopik Dilatasyonu. Murat Kıyıcı, Ömer Fatih Ölmez, Selim Gürel, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Murat Keskin, Hüseyin Uslusoy. Endoskopi. 2005; 16(1): 11-14.

5- Acil Dahiliye Ünitesi Hasta Profili: 1 Yıllık Deneyim.
Celaleddin Demircan, Cem Çekiç, Nalan Akgül, Ahmet Odabaşı, Nermin Çalışır, Sinem Kıyıcı, Uğur Yuvanç, Cemile Haki, Murat Keskin. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;31(1); 39-43.

Bulletins published in the book of bulletins and presented in International Scientific Meetings

1- Gastroenteroloji Ünitemizde Yapılan Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız.
Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5.Uludağ iç Haslalıkları Kongresi, Nisan 2009 (3), Bursa.

2- Atrofik Gastritli Olgularda İntestinal Metaplazi Oranları.
Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar Macit Gülten,Selim Giray Nak. 5. Hepatoloji Kongresi. SB-09, 2008 Antalya.

3- Nonalkolik Steatohepatitli ve Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Serum Kaspaz Kırılmış Sitokeratin 18(CK18-Asp396) Düzeyleri.
Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, EnginUlukaya, Semra Akgöz, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Ömer Yerci, Arzu Yılmaztepe Oral, Cuma Bülentgül, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 4. Hepato Gastroenteroloj Kongresi. SB/02,2007 Antalya

4- Non-alkololik Yağlı Karaciğerli Hastalarda (NAFLD) Steatohepatiti Basit Yağlanmadan Ayırmada Yeni Noninvaziv Biyomarkır Testler: M30 ve M65.
Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgöz, Sibel Aker, Arzu Yılmaztepe, Macit Gülten, Selim Giray nak, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Murat Keskin. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006 (18/06), İstanbul.

5- Apoptonekrotik Belirteçlerin Non-alkolik Yağlı Karaciğerli Hastalarda (NAFLD) Karaciğer Fibrozisinin Tahmininde Tanısal Değeri.
Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgöz, Sibel Aker, Arzu Yılmaztepe, Macit Gülten, Selim Gray nak, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Murat Keskin. 3. Hepatoloji Kongresi. SB-03, 2006, Antalya.

6- Üriner Albümin Ekskresyonu Steatohepatit İçin Hem Erken Bir Tanı Belirteci Hem de Karaciğer Fibrozisi İçin Bir Prediktif Faktör mü ?
Yusuf Yılmaz, Enver Dolar, Engin Ulukaya, Semra Akgöz, Sibel Aker, Arzu Yılmaztepe, Macit Gülten, Selim Gray nak, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Murat Keskin. 3. Hepatoloji Kongresi. SB-02, 2006, Antalya.

7- Otoimmün Hepatit Tip I Hastaların Uzun Dönem Tedavi Sonuçları.
Murat Kıyıcı, Enver Dolar, Murat Keskin, Hüseyin Uslusoy, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Selim Gürel. 2. Hepatoloji Kongresi. SB-03, 2005, Antalya.

8- Lamivudine Dirençli Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Adefovir Dipivoksil’ in Etkinliği.
Tezcan Kaya, Selim Gürel, Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Giray Nak, Enver Dolar, Macit Gülten. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. SB 02/6, 2005, Malatya.

1- Pegile İnterferon Alfa-2A ve Ribavirin İle Tedavi Edilen Kronik Hepatit C’ li Hastada Pegile İnterferon Alfa-2A’ ya Bağlı Akut Hepatitik Atak
Murat Keskin, Binnur Pınarbaşı Şimşek.
11. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, PS-239, 2014, Magosa-Kıbrıs

2- Fitobezoar Tedavisinde Yeni Endoskopik Tedavi Yöntemi Bezoaratom Kullanımı: Olgu Sunumu
Murat Keskin. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PS-120, 2013, Antalya

3- ERCP İle Tanı Konulan Fasciola Hepatica Olgusu
Murat Keskin, Aytaç Sayın, Ruşen Ali Soylu. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PS-051, 2013, Antalya

4- Nadir Asit Sebebi: Echinococcus Alveolaris’ in Peritoneal Tutulumu.Murat Keskin, Hülya Haksever, Feridun Aysu, Nuray Can, Binnur Şimşek. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, p464, 2010, Antalya.

5- Hemaodiyalize Giren Kronik Hepatit C Hastalarında Pegile interferon Alfa 2a ile Tedavi Sonu Yanıt Oranları.
Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Selim Gürel, Murat Kıyıcı, Alparslan Ersoy, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P107, 2010, Antalya.

6- Spontan Bakteriyel Peritonit Kliniği İle Başvuran Eosinofilik Asit Olgusu.
Ahmet Tarık Eminler, İsmail Yoğurt, Selim Gürel, Enver Dolar, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. P16, 2009, Bursa.

7- Daha Önce Koledokojejunostomi Uygulanmış Caroli Sendromu; Olgu Sunumu.
Kader Irak, Enver Dolar, Murat Kıyıcı, İsmail Yoğurt, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Ahmet Tarık Eminler, Selim Gürel, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. P18, 2009, Bursa.

8- Hipersplenizm ve Gastrik Fundal Varislerle Başvuran Gezici Dalak Olgusu.
Kader Irak, Enver Dolar, İrfan Esen, Ekrem Kaya, Nigar Varlıbaş, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Ahmet Tarık Eminler, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi. P17, 2009, Bursa.

9- Kolestatik Tip Hepatitle Seyreden Akut EBV Enfeksiyonu.
Ahmet Tarık Eminler, Murat Keskin, Talat Ayyıldız, Kader Irak, Selim Gürel, Enver Dolar, Murat Kıyıcı, Macit Gülten, Selim Giray Nak. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. PS-159, 2008, Adana.

10- Şilöz Asitli Hastada Tüberküloz Peritonit Tanısı.
Ahmet Tarık Eminler, Enver Dolar, Talat Ayıldız, Murat Keskin, Kader Irak, Murat Kıyıcı, Selim Gürel,Macit Gülten, Selim Giray Nak. PB- 09. 5. Hepato Gastroenteroloji Kongresi 2008 Antalya

11- Ülseratif Kolit ve Tromboemboli Riski: Major Tromboemboli Gelişen 3 Olgu Sunumu. Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Uusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 14/54. 2006 İstanbul

12- Uzamış İntrahepatik Kolestazın Nadir Sebebi: Benign Rekürren İntrahepatik Kolestaz (BRIC).
Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Selim Gürel, Enver Dolar, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 11/3. 2006 İstanbul

13- Hepatopulmoner Sendrom Tedavisinde Allium Sativumun(Sarımsak) Yeri: Olgu Sunumu.
Murat Keskin, Enver Dolar, Efnan Şentürk, Hasan Aydın, Murat Kıyıcı, Kürşat Keskin, Selim Grel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 12/15. 2006 İstanbul

14- Rapunzel Sendromu: Olgu Sunumu.
Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Enver Dolar, Halil Özgüç, Serkan Torun, Naile Bolca, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloi Kongresi. PB 14/31. 2006 İstanbul

15- Spontan Asit Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Ayıraç Şeritlerinin Tanısal Değeri. Serkan Torun, Enver Dolar, Murat Keskin, Melda Sınırtraş, Murat Kıyıcı, Hüseyin Uslusoy, Emre Sarandöl, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Macit Gülten. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. PB 14/32. 2006 İstanbul

16- Sağlık Çalışanlarında Üre Nefes Testi İle Helikobakter Pilori SıklııTaranması ve Dispepsi Semptomları İle İlişkisinin Değerlendirilmesi.
Murat Kıyıcı, Murat Keskin, Macit Gülten, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Enver Dolar, Hüseyin Uslusoy. 2. Hepato Gastroenteroloji Kongresi PB 20. 2005 Antalya

17- Nonalkolik Steatohepatit Olgularının HLA Statusu.
Murat Kıyıcı, Murat Keskin, Sinem Kıyıcı, Selim Giray Nak, Selim Gürel, Enver Dolar, Macit Gülten. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası PB 02/108, 2005 Malatya.

18- Karın Ağrısı Ve Asit İle Başlayan Erişkin Stil Hastalığı Olgusu.
Murat Keskin, Murat Kıyıcı, Kürşat Keskin, Gökhan Çolpan, Enver Dolar, Macit Gülten, Selim gürel, Selim Giray Nak, Kamil Dilek, Serdar Kahvecioğlu. P119, V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2005, İstanbul.

19- Karaciğerde İnfiltrasyon Alanları Gösteren Bir Hipereozinofilik Sendrom Olgusu. Murat Kıyıcı, Fatma Güze Özal, Nurullah Doğan, Murat Keskin, Hüseyin Uslusoy, Ahmet Tunalı, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Enver Dolar, Macit Gülten. P117, V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2005, İstanbul.

20- Primeri Bilinmeyen Metastatik Kanserli Olgularımızın Analizi.
Murat Arslan, Ulviye Yalçınkaya, Ender Kurt, Türkan Evrensel, Ömer Yerci, Mutlu Demiray, Güzin Gönüllü, Mehmet Batmazoğlu, Gülşah Elbüken, Murat Keskin, Osman Manavoğlu. P10301, 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2003, Antalya.

21- Evre I Meme Kanseri Vakalarımızın Klinik Değerlendirilmesi.
Güzin Gönüllü, Türkan Evrensel, Ender Kurt, Murat Arslan, Mutlu Demiray, Ökan Kanat, İsmet Taşdelen, Murat Keskin, Gülşah Elbüken, Osman Manavoğlu. P10307, 5. Ulusal İç Hastalıklaırı Kongresi. 2003, Antalya.

22- Acil Dahiliye Ünitesine Başvuran Hastaların Analizi: 1 Yıllık Deneyim.
Celaleddin Demircan, Cem Çekiç, Nalan Akgül, Ahmet Odabaşı, Nermin Çalışır, Sinem Kıyıcı, Uğur Yuvanç, Cemile Haki, Murat Keskin. P30921, 5. Ulusal İç Hastalıklaırı Kongresi. 2003, Antalya.

23- Üremik Asidoz Sonrası Gullian-Barre Sendromu Gelişen Bir Olgu Sunumu.
Gaffar Karadoğan, Cem Çekiç, Metin Güçlü, Murat Keskin, Atiila Özkan, Mustafa Güllülü. P094, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2002, Antalya.

24- Weber Christian Hastalığına Bağlı Karaciğer ve Kas Tutulumu Olan Olgu Sunumu.
Murat Keskin, Macit Gülten, Murat Kıyıcı, Ediz Dalkılıç, Selim Gürel, Selim Giray Nak, Faruk Memik. P26, 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2001, Antalya.

1- Acute myocardial infarction, ischemic cerebrovascular disease and variceal bleeding due to portal vein thrombosis in a patient with hereditary thrombophilia.
Baran B, Yilmaz Y, Algin O, Keskin M, Kiyici M, Kocamaz G, Dolar E.
Blood Coagul Fibrinolysis. 2008 Apr;19(3):243-6.

2- Impact of a basic nutrition course for residents at a faculty hospital. Did it make a difference in demand for nutrition consultations?
Kirdak T, Iscimen R, Tanir B, Kelebek N, Keskin M, Korun N.

3- Ann Nutr Metab. 2008;52(2):110-4. Epub 2008 Mar 18 Evaluation of leukocyte esterase and nitrite strip tests to detect spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients.
Torun S, Dolar E, Yilmaz Y, Keskin M, Kiyici M, Sinirtas M, Sarandol E, Gurel S, Nak SG, Gulten M.
World J Gastroenterol. 2007 Dec 7;13(45):6027-30.

4- Soluble forms of extracellular cytokeratin 18 may differentiate simple steatosis from nonalcoholic steatohepatitis
Yilmaz Y, Dolar E, Ulukaya E, Akgoz S, Keskin M, Kiyici M, Aker S, Yilmaztepe A, Gurel S, Gulten M, Nak SG. World J Gastroenterol. 2007 Feb 14;13(6):837-44.

5- Metacarpal brown tumor in secondary hyperparathyroidism due to vitamin-D deficiency.
A case report.
Erturk E, Keskin M, Ersoy C, Kaleli T, Imamoglu S, J Bone Joint Surg Am. 2005, Jun;87(6):1363